Δημιουργούμε ένα νέο, δυναμικό website. Σύντομα κοντά σας!

Η Petroheat Εnergy είναι μία εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες πράσινες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας. Με υπευθυνότητα προσφέρουμε λύσεις φιλικές πρός το περιβάλλον οι οποίες καλύπτουν βασικές ανάγκες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θέρμανση συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του κτιρίου σας.

Τηλ.: 18 232 Αστική Χρέωση

Fax: 210 3424 105

Email: info@petroheatenergy.gr

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 66, ΤΚ 12 241 Αιγάλεω